نظر شما در مورد سایت مطب دکتر علی مظفری چیست؟
(70.37%) 57
عالی
(11.11%) 9
خوب
(6.172%) 5
متوسط
(12.34%) 10
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 81